Лісові природні ресурси

Майже 4 мільярди гектарів поверхню землі займають лісові природні ресурси, що охороняються та використовуються людьми. Запаси лісових ресурсів світу становлять приблизно 30% загальної площі планети.

Лісові природні ресурси

Ліси є сховищем великого розмаїття форм життя, таких як рослини, ссавці, птахи, комахи, рептилії, тощо. Також у лісах багато мікроорганізмів та грибів, які роблять важливу роботу з розкладання мертвої органічної речовини, тим самим збагачуючи ґрунт.

Забезпеченість та запаси лісових ресурсів

У країнах, що розвиваються, люди отримують близько чверті свого доходу від навколишнього лісу. Але недавнє дослідження показує, що цих природних ресурсів стає дедалі менше, які доступність згодом скорочується.

Збільшення споживання лісової продукції та масова вирубка призводить до того, що лісові товари стають все менш доступними та дорогими.

Двома основними причинами зниження доступності лісових ресурсів є збільшення споживання (здебільшого через збільшення населення) та втрата лісового покриву.

Використання лісових ресурсів

Використання лісових ресурсівЛіси є цінним ресурсом, що забезпечує їжу, дах, довкілля диких тварин, паливо і щоденні запаси, такі як лікарські рослини та папір.Ліси відіграють важливу роль у врівноважуванні поставок та обміну CO2 на Землі, виступаючи як ключова сполучна ланка між атмосферою, геосферою та гідросферою. Ліс є домом для величезної різноманітності тварин і комах.

Основними питаннями, що стосуються управління лісами, є виснаження лісових ресурсів з природних причин (пожежі та нашестя шкідників) або діяльність людини (суцільні рубки, спалювання, перетворення земель).

Видобуток деревини є широко поширеною та історичною практикою, що має практично глобальні масштаби. Виснаження лісових ресурсів має довгострокові негативні наслідки для клімату, збереження ґрунтів, біорізноманіття та інших життєво важливих питань щодо стану навколишнього середовища.

Компанії, що займаються заготівлею деревини, повинні бути більш ефективними, економічними та обізнаними про стійкі методи ведення лісового господарства.

Види лісових природних ресурсів

Лісова екосистема і двох видів: неживого (абіотичного) і живого (біотичного).

Клімат, тип ґрунту є частиною неживої складової.

Рослини, тварини та інші природні форми життя є частиною живої складової. До рослин належать дерева, чагарники, ліани та трави в лісі.

Залежно від фізичних, географічних, кліматичних та екологічних факторів існують різні типи лісу.

Наприклад, є вічнозелений ліс, який складається переважно з вічнозелених дерев і листяний ліс, що складається в основному з листяних видів.Кожен лісовий тип утворює своє, особливе місце існування для певного співтовариства тварин, пристосованих до проживання в ньому.

Заготівля лісових ресурсів

Ліси є надзвичайно важливим природним ресурсом, який потенційно можна стійко заготовляти та використовувати для отримання різноманітних товарів.

Деревина на сьогоднішній день є найважливішим продуктом, що заготовляється в лісах. Зазвичай вона переробляється на папір, пиломатеріали, фанеру та інші продукти. Крім того, у більшості лісових регіонів менш розвиненого світу, дрова є найважливішим джерелом енергії, що використовується для приготування їжі та інших цілей. На жаль, в більшості випадків ліси зазнають надмірної вирубки, що призводить до повсюдного погіршення стану довкілля.

Вкрай важливо, щоб у майбутньому всі лісозаготівлі проводилися відповідальнішим чином з погляду збереження природних ресурсів.

Лісові ресурси світу

Загальна площа лісів у світі 1990 року становила близько 3,4 мільярда га, у тому числі 1,76 мільярда га становили тропічні ліси. Сьогодні площа лісів значно скоротилася через велику вирубку, викликану діяльністю людини. Більшість обезліснених земель перетворена на постійне сільськогосподарське використання, інша частина перетворилася на напівпустелю чи пустелю. Ця глобальна вирубка лісів, яка продовжується швидкими темпами, є одним із найсерйозніших аспектів екологічної кризи.

Лісові ресурси Росії

Лісові ресурси Росії70% території Росії вкрито лісами, що становить 22% світових площ лісу.

Близько 33,5% загальної площі лісів становлять незаймані ліси, 64,1% – природно відновлювані ліси, інші 2,4% – звичайні лісонасадження.

Росія поглинає 15 відсотків всього вуглекислого газу у світі. Цей природний регіон поступається лише басейну Амазонки за кількістю вуглекислого газу, що він поглинає.

Російські бореальні ліси (також відомі у Росії як тайга) площею 7,7 млн. км2 становлять 67% від загальної площі лісів Росії та є найбільшим лісовим регіоном Землі. У цих лісах відносно небагато видів дерев, і вони складаються в основному з берези, сосни, ялини та ялиці, а також деяких інших листяних порід.

Тайга є великою лісовою зоною на південь від тундри і покриває половину країни. Північні райони цієї зони є сумішшю природного ландшафту тундри і рідкісного росту ялини і листяних дерев, таких як берези. Південніше тайга складається в основному з ялини, сосни, ялиці, кедра та деяких листяних дерев.

Багато місцевих жителів у менш розвинених регіонах Росії значною мірою залежить від лісу щодо заготівлі деревини та збору деяких продуктів лісу (наприклад, ягід, грибів, лікарських рослин).
Попит на лісові ресурси на світових ринках дедалі більше загрожує російським лісам. Лісові пожежі також становлять серйозну загрозу для природи регіону. Втрати лісу через пожежі становлять від одного до трьох мільйонів гектарів на рік.

Ресурси водні та лісові

Вода одна із найважливіших ресурсів землі. Найчистіша вода тече із здорових, покритих лісом джерел. Лісові водозбори забезпечують більшу частину води для побутових, сільськогосподарських, промислових та екологічних потреб.

Втрата доступу до чистої води та забруднення джерел води частково пов’язані з вирубуванням лісів. Доступність і якість води в багатьох регіонах світу дедалі більше перебувають під загрозою через надмірне, неправильне використання та забруднення, і все частіше визнається, що ліси сильно впливають на обидва ці фактори. Крім того, зміна клімату змінює роль лісу в регулюванні водних потоків та впливає на доступність водних ресурсів. Таким чином, взаємозв’язок між лісами та водою є критичним питанням, якому необхідно приділяти першорядну увагу.

Доступність води безпосередньо впливає на здоров’я лісів та їх мешканців, що свідчить про важливість взаємовідносин між лісами та водою.Дерева складаються більш ніж на 50 відсотків із води і потребують постійного її джерела, щоб рости та залишатися здоровими. Здорове дерево заввишки 30 метрів може взяти 41 000 літрів води з ґрунту і знову віддати її у повітря у вигляді кисню та водяної пари за один вегетаційний період. Вода з ґрунту надходить до їхнього коріння і переноситься вгору по стовбуру дерева до листя.

Дерева служать природними губками, збираючи та фільтруючи опади та повільно віддаючи їх у струмки та річки, вони найбільш ефективно очищають воду. Здатність лісів фільтрувати воду приносить користь не лише нашому здоров’ю та здоров’ю екосистеми. Лісовий природний покрив безпосередньо пов’язаний із витратами на очищення питної води, тому чим більше лісів у водозбірному басейні джерела, тим нижчі витрати на очищення цієї води. Ліси фільтрують відкладення та інші забруднюючі речовини з води у ґрунті, перш ніж вона досягне джерела води, такого як струмок, озеро чи річка.

Ліси допомагають боротися з ерозією, покращують якість води, контролюють рівень вуглецю, дають прекрасне місце для відпочинку та естетичну привабливість, з них отримують деревину, інші продукти лісу і там живе величезне біорізноманіття.

Вирубування лісів підвищує ерозію, що призводить до збільшення концентрації відкладень у стоках та замулювання водотоків. Вирубка лісу (навіть часткова) підвищує водовіддачу нижче за течією, тобто сприяє повеням.

Охорона природних ресурсів

Процвітаючі ліси є невід’ємною частиною здоров’я планети від екосистеми нашої дикої природи до забезпечення людей чистим повітрям, деревиною та паперовими виробами.

Ліси забезпечують додатковими товарами та послугами, які важливі як для добробуту людей, так і для екологічної цілісності, включаючи боротьбу з ерозією та потоками води, а також очищення повітря та води від забруднюючих речовин.

Величезну важливість мають старі ліси, які є загальнонаціональною цінністю і потребують захисту та дбайливого відношення. У будь-якому разі зрозуміло, що коли ліси зникають або деградують, зникають і ці важливі товари та послуги, які можуть забезпечити.
Вони не можуть захистити себе самі і значною мірою залежать від людини щодо збереження.

Екологія лісових світових ресурсів

Давайте розглянемо докладніше, яку екологічну роль грають ліси:

  • Ліси забезпечують довкілля для багатьох видів рослин і тварин, таким чином, захищаючи і підтримуючи різноманітність природи.
  • Рослини забезпечують місце існування для різних типів організмів.
  • Птахи будують свої гнізда в дуплах або на гілках дерев, у корі та на землі живуть комахи та інші організми.
  • Рослини, сухе листя та коріння утворюють захисний природний покрив, зменшуючи вплив крапель дощу, тим самим запобігаючи ерозії ґрунту.
  • Ліси дають тінь, яка запобігає пересиханню ґрунту. Таким чином, підвищується вологоутримуюча здатність ґрунту.
  • Вони підтримують спеціальний мікроклімат території.
  • Рослини очищають повітря, охолоджують його у спекотні дні, зберігають тепло вночі.Ліси очищають навколишнє середовище, приглушуючи шуми, захищаючи від сильних вітрів і затримуючи пил та гази.
  • Шар листя, що падає навколо дерева, запобігає стіку і дозволяє воді просочуватися в ґрунт. Таким чином, допомагаючи у поповненні запасів ґрунтових вод.
  • Мертві рослини розкладаються з утворенням гумусу, органічної речовини, що утримує воду та забезпечує живильні речовини для ґрунту.
  • Річки беруть початок у лісовій місцевості та переносять органічні речовини з лісу вниз за течією, тим самим підтримуючи різноманітність риб та інших водних мешканців.

P.S.

Якщо Вам сподобалася і була корисна ця інформація, поділіться нею в соц. мережах зі своїми друзями та знайомими. Так ви підтримаєте наш проект “Екологія життя“ та зробите свій внесок у збереження довкілля!

Violetta
Violetta
Violetta

Наш портал "Екологія життя" присвячений проблемам екології та захисту природи. Ми ділимося знаннями та порадами щодо збереження довкілля та здорового екожиття. Приєднуйтесь до нас, щоб разом робити світ чистішим і зеленішим для майбутніх поколінь.

Статті: 678

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

4dadddb3f39ebbf72dd67162143949fd